องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 การให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล [ 11 ก.ค. 2554 ]
82 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 23 มิ.ย. 2554 ]
83 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๔ [ 6 มิ.ย. 2554 ]
84 ตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 6 มิ.ย. 2554 ]
85 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 29 เม.ย. 2554 ]
86 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 [ 21 ก.พ. 2554 ]
87 ประกาศ ทะเบียนรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล [ 28 ม.ค. 2554 ]
88 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ประจำปี พ.ศ. 2554 [ 27 ม.ค. 2554 ]
89 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ [ 6 ม.ค. 2554 ]
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ 4 ม.ค. 2554 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10