องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
2 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]
3 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2563 ]
4 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]
5 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2563 ]
6 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]
7 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 24 ม.ค. 2563 ]
8 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]
9 เรื่อง บัญชีรายชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]
10 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11