องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 21 ก.พ. 2563 ]
2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2563 ]
3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 14 ก.พ. 2563 ]
4 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 24 ม.ค. 2563 ]
5 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]
6 เรื่อง บัญชีรายชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]
7 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]
8 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]
9 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]
10 เรือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11