องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ยกเลิกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ลงวันที่  8  มกราคม  2562 และ ประกาศกำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ลงวันที่  8  มกราคม  2562  ด้วยพระราชกฤษฎีกาเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงขอยกเลิกประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศหรือป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และประกาศกำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ลงวันที่ 
8  มกราคม  2562  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2562