องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการจัดเก็บภาษีเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ดังรายการ ดังต่อไปนี้ 1. ภาษีป้าย 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 3. ภาษีบำรุงท้องที่ ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการเพื่อยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โทรศัพท์ 0 4327 8082 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2558