องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศใช้ข้อบัญญัติงยประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม  2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2560