องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2558