องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัญที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่าน ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2554 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2554