องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ระยะเวลา วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2557 และสิ้นสุดการประชุมรวมถึงระยะเวลาสมัยประชาสามัญ สมัแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2557