องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ในเดือน พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 และจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งองค์การบยริหารส่วนตำบลท่านางแนวได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามไฟล์แนบสามารถดาวโหลดดูได้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2558