องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การกำหนดวัน เวลาและสถานที่ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 ********************************** ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวได้กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2557