องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560

...................................................

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดข่าวสามารถดาวโหลดดูจากเอกสารแนบไฟล์

     เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2559