องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 ประจำปี พ.ศ. 2554

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2554 (รายละเอียดตามที่เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2554