องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/25547 ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลท่านางแนวที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอรับแบบฟอร์มขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่งานกิจการสภาฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2557