องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารและการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2558