องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2555 มีกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2555