องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวขอประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายในเดือนมีนาคมหรือภายใน 15 วัน นับแต่ันที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายแล้วแต่กรณี และชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563