องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2559
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแน ว่า่ด้วยเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559
5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559
6.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาคารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559
รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2559