องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวมีความยินดีรับโอนตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนนี้ ตำแหน่ง สายงานบริหาร ๑.รองปลัดอบต. ๖ จำนวน ๑ อัตรา ๒.หัวหน้าสำนักปลัด ๖ จำนวน ๑ อัตรา ๓.หัวหน้าสวนการคลัง ๖ จำนวน ๑ อัตรา ๔.หัวหน้าส่วนการศึกษา ๖ จำนวน ๑ อัตรา หมายเหตุ รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตำแหน่งบริหารตามรอบเวลาการรับ ตำแหน่ง สายงานผู้ปฏิบัติ ๑.นายช่างโยธา ๒ -๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ -๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา ๓.เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ ๐๔๓-๒๗๘๐๘๒ ต่อ ๑๔

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2554