องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เพื่อพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557ได้ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2557