องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีความประสงค์รับโอนบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งดังนี้ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา ผู้ใดสนใจดิดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โทร 0-43278-082 ต่อ14

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2556