องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 600 ลิตร

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได่้จัดทำราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 600 ลิตร
วงเงินงบประมาณ 2,190,000.- บาท 
วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 16 มีนาคม 2560  เป็นเงิน 2,190,000.- บาท
แหล่งที่มาราคากลาง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มีนาคม 2558
รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2560