องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีกำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณ๊และวัฒนธรรม "ประเพณีลอยกระทง" ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ในช่วงกลางคืน มีการแสดงความสามารถของตัวแทนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2553