องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงปี 2561 ตามโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วันที่ 13,16,19,22-23 กุมภาพันธ์  2561 รายละเอียดสถานที่ตามไฟล่แนบประกาศ
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2561