องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมาสยส
แนว ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2560