องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่ง ผู้ช้่วยช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่่ ๒๒ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว โทร ๐-๔๓๒๗-๘๐๘๒ ต่อ ๑๔

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2553