องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ลงวันที่ 5  เดือน กันยายน พ.ศ.  2562  เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  จำนวน  ๑  อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ  จำนวน  1  อัตรา   นั้น
 
                       บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
รายะเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2562