องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะออกประชาคมตามโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่  10 - 18 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00  น. สถานที่ออกประชาคมตามประกาศองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2559