องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางนแว ให้ประชาชนทราบ รายละเอียด ตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2559