องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  รอบเดือน ตุลาคม
รายละเอียดสามารถดาวโหลดดูได้จากเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2560