องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก  รวดเร็ว จึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกำหนด รายละเอียดสามารถดาวโหลดจากเอกสารแนบไฟล์
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2561