องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันอังคาร ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตำบลท่านางแนว หรือ ผู้สนในเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2557