องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศกำหนดราคากลางซ่แมแซมถนนผิวจราคร ดินลูกรังจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน 8 สาบ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวขอประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร ดินลูกรังจากปัญาหน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน  8 สาย  วงเงินอนุมัติ  100,000.- บาท
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เป็นเงิน 101,190.94 บาท รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2560