องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ ทะเบียนรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ทะเบียนรายชื่อเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2554