องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


รับโอนย้าย

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวมีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่งดังนี้ ๑.ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา ๓.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา ๔.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายดได้ ระดับ ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา ๕.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑-๓/๔ จำนวน ๑ อัตรา ๖.ตำแหน่ง นายช่่างโยธา ระดับ ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนใจสามารถส่งหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข ๐-๔๓๒๗-๘๐๘๒ ต่อ ๑๔

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2553