องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 และได้มติเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2554