องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
[ ดูทั้งหมด ]จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562
       งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รวมจัดขบวนแห่ประเพณีบุญคุูนลานสู่ขวัญข้าว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
 
  งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562
  งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562
  กิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ร.5 ในวันที่ ...
  กิจกรรม 13 ต.ค. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที...
  กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ
  พ่นยุงลาย
  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านางแนว
  โครงการอบรมแม่บ้านดับไฟ อบต.ท่านางแนว
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้