องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ลงวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ท่านางแนว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ตามเอกสารไฟล์แนบ) อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. การแต่งกายให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2556