องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๕๔

    รายละเอียดข่าว

ดาวน์โหลด ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๕๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๕๔ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2554