องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การยืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว จึงกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ สามารถุดาวโหลดดูได้จากเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2558