องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๔

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้ารับฟังการประชุมโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2554