องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 การยืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]
62 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]
63 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]
64 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]
65 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]
66 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]
67 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 10 ก.ค. 2557 ]
68 ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 [ 3 ก.ค. 2557 ]
69 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]
70 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/25547 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11