องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]
52 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]
53 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 10 ก.ค. 2557 ]
54 ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 [ 3 ก.ค. 2557 ]
55 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]
56 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/25547 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]
57 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 [ 20 ก.พ. 2557 ]
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ [ 31 ม.ค. 2557 ]
59 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 19 ธ.ค. 2556 ]
60 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน [ 4 พ.ย. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9