องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว [ 1 พ.ย. 2559 ]
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]
54 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 [ 29 ก.ย. 2559 ]
55 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]
56 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว [ 8 มี.ค. 2559 ]
57 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรอบที่ 3 [ 6 ม.ค. 2559 ]
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ธ.ค. 2558 ]
59 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]
60 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 18 ธ.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11