องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) [ 9 พ.ย. 2559 ]
42 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3 พ.ย. 2559 ]
43 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติตำบลท่านางแนว [ 1 พ.ย. 2559 ]
44 ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 3 ต.ค. 2559 ]
46 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 [ 29 ก.ย. 2559 ]
47 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]
48 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว [ 8 มี.ค. 2559 ]
49 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรอบที่ 3 [ 6 ม.ค. 2559 ]
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ธ.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10