องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]
42 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ตำบลท่านางแนว [ 8 มี.ค. 2559 ]
43 การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะรอบที่ 3 [ 6 ม.ค. 2559 ]
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ธ.ค. 2558 ]
45 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]
46 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 18 ธ.ค. 2558 ]
47 การยืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]
48 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]
49 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]
50 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9