องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]
22 เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]
23 เรือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ต.ค. 2562 ]
24 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2562 ]
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 24 ก.ย. 2562 ]
26 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2562 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]
28 ประกาศรับเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 5 ก.ย. 2562 ]
29 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 3 ก.ย. 2562 ]
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ [ 4 ก.ค. 2562 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12