องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 กำหนด ขนาด และจำนวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง [ 8 ม.ค. 2562 ]
22 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 3 ม.ค. 2562 ]
23 แผน่พับประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติปี 2562 [ 7 ธ.ค. 2561 ]
24 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]
25 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]
26 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]
27 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน [ 8 พ.ค. 2561 ]
29 ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 พ.ค. 2561 ]
30 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 2 เม.ย. 2561 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11