องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 พ.ค. 2561 ]
22 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 2 เม.ย. 2561 ]
23 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 28 มี.ค. 2561 ]
24 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2561 ]
25 ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 มี.ค. 2561 ]
26 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2561 ]
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 22 ก.พ. 2561 ]
28 ประกาศประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]
29 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]
30 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10