องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 22 ก.พ. 2561 ]
22 ประกาศประชาสัมพันธ์การออกประชาคมหมู่บ้าน ปี 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]
23 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบรายการชำระภาษีประจำปี 2561 [ 22 ธ.ค. 2560 ]
24 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]
25 ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]
26 ประกาศข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมหรือปล่อยสัตว์ ปี 2560 [ 13 ต.ค. 2560 ]
27 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]
28 ประกาศกำหนดราคากลางซ่แมแซมถนนผิวจราคร ดินลูกรังจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน 8 สาบ [ 3 ส.ค. 2560 ]
29 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 600 ลิตร [ 17 มี.ค. 2560 ]
30 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 ม.ค. 2560 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9