องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]
13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน เมษายน [ 8 พ.ค. 2561 ]
15 ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 8 พ.ค. 2561 ]
16 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [ 2 เม.ย. 2561 ]
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 28 มี.ค. 2561 ]
18 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 28 มี.ค. 2561 ]
19 ประกาศแก้ไขประกาศรับสมัคร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 มี.ค. 2561 ]
20 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2561 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9