องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 211 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 ธ.ค. 2558 ]170
162 ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 ธ.ค. 2558 ]128
163 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 18 ธ.ค. 2558 ]170
164 การยืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 4 ธ.ค. 2558 ]123
165 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559 [ 2 ธ.ค. 2558 ]132
166 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 8 ม.ค. 2558 ]183
167 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 12 ธ.ค. 2557 ]180
168 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]132
169 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ท่านางแนว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 15 ส.ค. 2557 ]205
170 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เวทีเสนอแนวนโยบายการพัฒนาตำบลท่านางแนว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 10 ก.ค. 2557 ]187
171 ประกาศใช้แผนสามปี 2558-2560 [ 3 ก.ค. 2557 ]130
172 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]135
173 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/25547 ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 9 มิ.ย. 2557 ]127
174 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 [ 20 ก.พ. 2557 ]182
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ [ 31 ม.ค. 2557 ]188
176 การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 19 ธ.ค. 2556 ]169
177 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน [ 4 พ.ย. 2556 ]184
178 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน [ 31 ต.ค. 2556 ]193
179 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 31 ต.ค. 2556 ]131
180 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงงานตามภารกิจ [ 28 ต.ค. 2556 ]238
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11