องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว