องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553
updated 2022-02-07

  ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผน ปี 2565
  ประชาสัมพันธ์ประชาคมท้องถิ่น ปี 2564
  งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  40230
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4327-8082
E-mail : admin@thanangnaew.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign