องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว

ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  40230

 

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4327-8082
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EMAIL : admin@thanangnaew.go.th

Website : http://www.thanangnaew.go.th
แผนที่อบต.