องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ท่านางแนว ปี 2565[วันที่ 2022-07-17][ผู้อ่าน 77]
 
  9 ก.ค. 2565 ทอดผ้าป่า[วันที่ 2022-07-09][ผู้อ่าน 75]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผน ปี 2565[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชาสัมพันธ์ประชาคมท้องถิ่น ปี 2564[วันที่ 2021-01-15][ผู้อ่าน 64]
 
  งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 936]
 
  งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 [วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 254]
 
  กิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ร.5 ในวันที่ ...[วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 580]
 
  กิจกรรม 13 ต.ค. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที...[วันที่ 2018-10-18][ผู้อ่าน 661]
 
  กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย[วันที่ 2017-09-28][ผู้อ่าน 887]
 
  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ[วันที่ 2017-09-23][ผู้อ่าน 436]
 
  พ่นยุงลาย[วันที่ 2017-09-20][ผู้อ่าน 770]
 
  จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่านางแนว[วันที่ 2017-09-11][ผู้อ่าน 867]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9