องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  งานสาธารณสุขได้ส่งมอบทรายอะเบทให้แก่โรงพยาบาลส่งเส...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 15]
 
  งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริ...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 13]
 
  งานแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ปร...[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 39]
 
  วันที่ 16 ก.พ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแน...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 43]
 
  วันที่ 15 ก.พ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแน...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 45]
 
  วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาง...[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 31]
 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 90]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ส...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 93]
 
  กิจกรรมการวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2565[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 103]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 14]
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ท่านางแนว ปี 2565[วันที่ 2022-07-17][ผู้อ่าน 181]
 
  9 ก.ค. 2565 ทอดผ้าป่า[วันที่ 2022-07-09][ผู้อ่าน 156]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10